שינוי יעוד מדרך להרחבת מגרש לתעשיה

תוכנית 8/ 02/ 101/ 71

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מדרך להרחבת מגרש לתעשיה
מספר: 8/ 02/ 101/ 71
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
השבת קרקע ליעודה לשימוש עיקרי - תעשיה ואחסנה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעודי קרקע מדרך ושטח ציבורי פתוח לתע/שיה ואחסנה.
2. איחוד וחלוקה מחדש בתחום שינוי יעוד.
3. קביעת הוראות וזכויות בניה עפ''י תכנית 38/101/02/8 בתוקף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2775חלק1718, 38-39, 45, 137
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101/ 38הרחבת אזור תעשיה "מבצע"שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/11/2009
קבלת תכנית16/08/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000104/01/2010