שינוי יעוד מדרך למגורים, שינוי למתאר, כפר כמא.

תוכנית ג/ 9240

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מדרך למגורים, שינוי למתאר, כפר כמא.
מספר: ג/ 9240
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי דרך לשטח מגורים ושינוי דרך להולכי רגל לדרך
גישה משולבת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15333חלק61-62, 74-75, 107
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/1999תאריך פרסום: 31/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4814. עמוד: 760. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים01/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 01/10/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/09/1999
החלטה בדיון באישור תכנית09/06/1999
פרסום להפקדה בעיתונים05/12/1997תאריך פרסום בעיתון: 05/12/1997.
פרסום להפקדה ברשומות29/06/1997תאריך פרסום: 29/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4538. עמוד: 4081. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/06/1997
החלטה בדיון בהפקדה16/09/1996
קבלת תכנית30/05/1996