שינוי יעוד מדרך ציבורי לפרטי (ד"ר סיקורה) - עומר

תוכנית 14/ 03/ 101/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מדרך ציבורי לפרטי (ד"ר סיקורה) - עומר
מספר: 14/ 03/ 101/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד - שטח ציבורי למגרש פרטי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית24/03/1990
פרסום לאישור ברשומות26/03/1981תאריך פרסום: 26/03/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2699. עמוד: 1263. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים20/04/1980
פרסום להפקדה בעיתונים24/01/1980תאריך פרסום בעיתון: 24/01/1980. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/1980. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/1980.
פרסום להפקדה ברשומות27/12/1979תאריך פרסום: 27/12/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2591. עמוד: 665. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה24/09/1979
קבלת תכנית01/09/1979