שינוי יעוד מדרך ציבורית לשטח פרטי פתוח - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מדרך ציבורית לשטח פרטי פתוח - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגבלת החלקה מס' 227 בכ- 146 מ"ר
על חשבון שטח ציבורי פתוח,
החלקה המוגדלת בכ- 146 מ"ר תהיה מיועדת לפרטי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/1990
פרסום לאישור ברשומות19/02/1981תאריך פרסום: 19/02/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2694. עמוד: 1126. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים14/09/1980
פרסום להפקדה בעיתונים08/07/1980תאריך פרסום בעיתון: 08/07/1980. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/1980. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/1980.
פרסום להפקדה ברשומות03/07/1980תאריך פרסום: 03/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2642. עמוד: 2036. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה28/04/1980
קבלת תכנית05/03/1980