שינוי יעוד מדרךלאזור מגורים ג' - מגרש 87

תוכנית 22/ 03/ 102/ 117/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מדרךלאזור מגורים ג' - מגרש 87
מספר: 22/ 03/ 102/ 117/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בניה, הגדלת מספר יח"ד מ-18 ל-26,
עדכון שטח ושינויים בקו בנין במגרש מס' 87.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
שכונה מערבית מגרש מס' 87

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39586חלק5, 94
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/12/1993תאריך פרסום: 09/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4175. עמוד: 1172. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה ברשומות17/06/1993תאריך פרסום: 17/06/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4123. עמוד: 3441. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/1993תאריך פרסום בעיתון: 30/05/1993.
החלטה בדיון בהפקדה03/05/1993
קבלת תכנית13/05/1992