שינוי יעוד מחניה דרך משולבת ושטח ציבורי משולב, למבנים ומוסדות ציבור מעלות

תוכנית ג/ 19722

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחניה דרך משולבת ושטח ציבורי משולב, למבנים ומוסדות ציבור מעלות
מספר: ג/ 19722
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מרכז מבנים ומוסדות ציבור

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חניה , שטח ציבורי משולב ושטחים לבניני ציבור לייעוד שטח למבנה ומוסדות ציבור.
קביעת שימושים ותכליות
קביעת הוראות וזכויות בניה
קביעת הנחיות בינוי ופיתוח
קביעת הנחיות להוצאת היתר בניה
הריסת מבנים קיימים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתלימעלות-תרשיחאמעלות-תרשיחא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18597חלק3-4, 38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4344תכנון מחדש שכון ציבורישינוי
תוכניתג/ 6624מרכז מוגן לקשיש - מעלותשינוי
תוכניתג/ 11746הגדלת אחןזי בניה ומספר קומות במגרש מס' 62שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות23/10/2012תאריך פרסום: 23/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6486. עמוד: 492. שנה עברית: התשעג .
פרסום להפקדה בעיתונים28/09/2012תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/09/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/08/2012
החלטה בדיון בהפקדה08/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/12/2011
קבלת תכנית25/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200708/05/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה