שינוי יעוד מחניה לאזור מסחרי קיוסק - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 60

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחניה לאזור מסחרי קיוסק - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 60
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחניה - כביש לאזור מסחר - קיוסק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1900כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/06/1985תאריך פרסום: 23/06/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3215. עמוד: 2728. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור בעיתונים06/06/1985תאריך פרסום בעיתון: 06/06/1985. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/1985. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/1985.
החלטה בדיון באישור תכנית14/01/1985
פרסום להפקדה בעיתונים15/11/1984תאריך פרסום בעיתון: 15/11/1984. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/1984. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/1984. עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות08/11/1984תאריך פרסום: 08/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3120. עמוד: 296. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון בהפקדה17/09/1984
קבלת תכנית10/07/1984