שינוי יעוד מחניה לשטח ציבורי פתוח - שדרות

תוכנית 21/ 02/ 101/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחניה לשטח ציבורי פתוח - שדרות
מספר: 21/ 02/ 101/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות יעוד השטח הנ"ל לשטח ציבורי פתוח לצורך בניה מקלט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19000כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 02/ 101/ 1מפתן בשדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/11/1981תאריך פרסום: 05/11/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2760. עמוד: 173. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית12/05/1980
פרסום להפקדה ברשומות28/02/1980תאריך פרסום: 28/02/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2608. עמוד: 1148. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים23/01/1980תאריך פרסום בעיתון: 23/01/1980. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/1980. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/1980. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה19/11/1979
קבלת תכנית01/11/1979