שינוי יעוד מחניה ציבורית לאזור מסחרי (קיוסק) - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 95

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחניה ציבורית לאזור מסחרי (קיוסק) - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 95
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח לחניה ציבורית לאזור מסחרי (קיוסק) לש.צ.פ..
ב. קביעת הנחיות בניה.
ג. שינוי קוי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39575כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 90שינוי מאזור תעשיה לאזור מסחר - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/12/1987תאריך פרסום: 29/12/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3513. עמוד: 561. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים24/12/1987תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1987. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/1988. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1987. עיתון: הצופה.
החלטה בדיון באישור תכנית14/09/1987
פרסום להפקדה ברשומות28/05/1987תאריך פרסום: 28/05/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3453. עמוד: 1781. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים27/04/1987תאריך פרסום בעיתון: 26/04/1987. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/1987. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/1987. עיתון: הצופה.
החלטה בדיון בהפקדה09/03/1987
קבלת תכנית13/11/1986