שינוי יעוד מחקלאות לדרך.

תוכנית רצ/ 1/ 15/ 36/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאות לדרך.
מספר: רצ/ 1/ 15/ 36/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מקרקע חקלאי לדרך חדשה.
ב. קביעת תנאים לשימוש קרקע בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון

תיאור המיקום:
ישוב: ראשון לציון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4236חלק40
4237חלק8
6285חלק15-18, 21, 25-26, 30-31, 37-38, 40-41
6286חלק15, 28, 131-136, 175-17811, 16, 27, 137-138, 172, 174, 212
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרצ/ 1/ 1תוכנית רצ/ 1/ 1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/09/2001תאריך פרסום: 02/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5015. עמוד: 3927. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים03/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2001. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/07/2001
החלטה בדיון באישור תכנית08/07/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות18/03/2001
פרסום להפקדה ברשומות21/12/2000תאריך פרסום: 21/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4945. עמוד: 970. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים17/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2000. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2000. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/10/2000
החלטה בדיון בהפקדה07/07/1999
קבלת תכנית28/02/1999