שינוי יעוד מחקלאות למגורים, הרחבה דרומית, עין השופט

תוכנית ג/ 10909

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאות למגורים, הרחבה דרומית, עין השופט
מספר: ג/ 10909
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח מגורים ע"י הפיכת שטח חקלאי למגורים.
הוספת דרך עוקפת את אזור המגורים, לשמירת קשר לאזור
התעשיה שלא דרך המגורים.
מתן הוראות והנחיות לבניה בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידועין השופט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12356חלק6, 27, 31
12362חלק34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1651קבוץ עין השופטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/03/2001תאריך פרסום: 01/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4967. עמוד: 1862. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים09/02/2001תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/11/2000
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2000
פרסום להפקדה ברשומות11/04/2000תאריך פרסום: 11/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4871. עמוד: 3256. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים25/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2000. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/03/2000
החלטה בדיון בהפקדה22/11/1998
קבלת תכנית01/09/1998