שינוי יעוד מחקלאי ומגורים א' למגורים ב' ושינוי תוואי דרך, מזרעה

תוכנית ג/ 18450

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי ומגורים א' למגורים ב' ושינוי תוואי דרך, מזרעה
מספר: ג/ 18450
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי ומגורים א' למגורים ב' ושינוי תוואי דרך

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי ומגורים א' למגורים ב' ושינוי תואי דרך.
שינוי לתכנית מס' ג/ 13161

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18137חלק156, 14, 16-17, 25, 27-28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13161תכנית מתאר מזרעהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף18/11/2009
קבלת תכנית12/10/2009