שינוי יעוד מחקלאי וספורט ליער, שינוי למתאר, כפר קמא

תוכנית ג/ 10086

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי וספורט ליער, שינוי למתאר, כפר קמא
מספר: ג/ 10086
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מסגרת תכנונית להקמת יער כפר קמא ע"י שינוי
ביעוד הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15330חלק14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית16/07/1997