שינוי יעוד מחקלאי חמגורים, שינוי למתאר, סכנין.

תוכנית ג/ 10148

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי חמגורים, שינוי למתאר, סכנין.
מספר: ג/ 10148
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד השטח המבוקש משטח חקלאי לשטח מגורים ותכנון רשת
כבישים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19289חלק5-26, 32, 38-403-4, 27, 33, 37, 44, 55-56
19321חלק170-173243-244, 275
19322חלק162-163, 165, 167, 252-258, 260
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית03/06/1998
קבלת תכנית04/09/1997