שינוי יעוד מחקלאי לאזור תעשיה מלאכה ותעסוקה.

תוכנית הצ/ 4/ 1/ 269/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי לאזור תעשיה מלאכה ותעסוקה.
מספר: הצ/ 4/ 1/ 269/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור תעשיה מלאכה ותעסוקה.
ב. קביעת זכויות בניה.
ג. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםצורן קדימהצורן קדימה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7936חלק11
7937חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 130מתאר קדימה. תכנית מפורטת מס' הצ/130שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/07/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/05/2005
קבלת תכנית20/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200901227/07/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800527/02/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200501221/06/2005