שינוי יעוד מחקלאי לאזור תעשיה

תוכנית ד/ 313/ ה

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי לאזור תעשיה
מספר: ד/ 313/ ה
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה (יעוד שטח עבור מכון תערובת).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה

תיאור המיקום:
באר טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
154חלק44
2012חלק1
2635חלק21
2637חלק2-3, 5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/1965תאריך פרסום: 07/01/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1146. שנה עברית: התשכה .