שינוי יעוד מחקלאי לאתר בילוי ונופש, יפיע

תוכנית ג/ 13242

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי לאתר בילוי ונופש, יפיע
מספר: ג/ 13242
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת ופיתוח אזור בילוי ונופש.

עיקרי הוראות התכנית:-
1. שינוי יעוד קרקע מחקלאי לבילוי ונופש
2. קביעת הוראות בנייה חדשות בתחום התוכנית.
3. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16876חלק6, 8, 11, 17-19
16885חלק2, 4-8, 16, 26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1313תכנית מתאר יפיעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/01/2003
קבלת תכנית13/06/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/06/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200300303/03/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200300106/01/2003