שינוי יעוד מחקלאי לאתר לסילוק פסולת מוצקה

תוכנית ג/ 11584

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי לאתר לסילוק פסולת מוצקה
מספר: ג/ 11584
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לאתר לסילוק פסולת מוצקה (בני
ן) לצורך הוצאת היתר בניה עפ"י תקנות התו"ב,
תיקון מס' 2 תיקון תקנה מס' 16

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17466חלק10, 12-13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית14/11/1999