שינוי יעוד מחקלאי לבנייני ציבור ומגורים א', שינוי למתאר, סכנין.

תוכנית ג/ 10519

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי לבנייני ציבור ומגורים א', שינוי למתאר, סכנין.
מספר: ג/ 10519
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד לשטח לבנייני ציבור ומגורים א' בסכנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19290חלק66-6768, 74, 131
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף11/10/1998
קבלת תכנית11/03/1998