שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, לול פטם, צפונית לכישור

תוכנית ג/ 14179

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, לול פטם, צפונית לכישור
מספר: ג/ 14179
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת לול לפטם עופות.

עיקרי הוראות התכנית:-
שינוי יעוד קרקע חקלאית לחלקאית מיוח ד- לצורך הקמת לול לפטם עופות.
קביעת התכליות המותרות לכל יעודי קרקע.
קביעת הוראות בניה.
קביעת הנחיות סביביים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבכישור

תיאור המיקום:
התכנית נמצאת בתחום מוא"ז משגב , צפונית מכישור ומזרחית מכפר ירכא.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18938חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11508כישור - הרחבה, מתאר 1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה25/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/02/2004
קבלת תכנית17/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200400607/06/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200400225/02/2004