שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, לולים, מוא"ז משגב

תוכנית ג/ 13496

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, לולים, מוא"ז משגב
מספר: ג/ 13496
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :-
הקמת לול לפטם עופות.

עיקרי הוראות התכנית: -

קביעת התכליות המותרים לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה.
קביעת הנחיות סביבתיות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18913חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/12/2002
קבלת תכנית13/10/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200300303/03/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200916/12/2002