שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד-רמות נפתלי:

תוכנית ג/ 14118

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד-רמות נפתלי:
מספר: ג/ 14118
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת יעודי קרקע שיאפשרו הקמת סככות לטיפול בתוצרת חקלאית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןרמות נפתלירמות נפתלי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13656חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4931חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/01/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/07/2003
קבלת תכנית23/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200500104/01/2005