שינוי יעוד מחקלאי למבנה חינוך, שינוי למתאר , עילוט

תוכנית ג/ 10454

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למבנה חינוך, שינוי למתאר , עילוט
מספר: ג/ 10454
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור ציבורי , מגורים ושצ"פ
התווית דרכים וחלוקת מגרשים לבנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט

תיאור המיקום:
ישוב: עילוט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק1-2, 30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/03/1999
פרסום לאישור ברשומות30/03/1999תאריך פרסום: 30/03/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4740. עמוד: 2778. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו30/03/1999
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה30/03/1999
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/1999
פרסום לאישור בעיתונים14/02/1999תאריך פרסום בעיתון: 14/02/1999.
פרסום להפקדה ברשומות18/11/1998תאריך פרסום: 18/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4698. עמוד: 489. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים23/10/1998תאריך פרסום בעיתון: 23/10/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/09/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/09/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה29/09/1998
החלטה בדיון בהפקדה01/04/1998
קבלת תכנית06/01/1998