שינוי יעוד מחקלאי למבני ציבור והווית דרך

תוכנית 8/ 02/ 101/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למבני ציבור והווית דרך
מספר: 8/ 02/ 101/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלק מחלקה 6 משטח חקלאי לשטח למבני ציבור והתוויית דרך

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבצרון

תיאור המיקום:
מושב בצרון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
554חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/12/1982תאריך פרסום: 16/12/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2874. עמוד: 406. שנה עברית: התשמג .
פרסום לאישור בעיתונים25/11/1982תאריך פרסום בעיתון: 25/11/1982. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/1982. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/1982. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון באישור תכנית18/10/1982
פרסום להפקדה ברשומות22/07/1982תאריך פרסום: 22/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2837. עמוד: 2518. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון בהפקדה24/05/1982
קבלת תכנית15/04/1982