שינוי יעוד מחקלאי למבני ציבור

תוכנית 6/ 03/ 102/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי למבני ציבור
מספר: 6/ 03/ 102/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי ומשטח למבני משק לדרך, שינוי יעוד מדרך לשטח חקלאי, ביטול חלק מדרך מס' 52 וקביעת תוואי לדרך המחברת קיבוץ נגבה לכביש מס' 35.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבנגבה

תיאור המיקום:
קיבוץ נגבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2863חלק13
2864חלק9, 32
2865חלק16, 22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/1988תאריך פרסום: 07/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3535. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות11/12/1987תאריך פרסום: 11/12/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3408. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית10/12/1987