שינוי יעוד מחקלאי למגורים ,התווית דרך-דיר חנא

תוכנית ג/ 15768

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים ,התווית דרך-דיר חנא
מספר: ג/ 15768
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
ביטול חלק מדרך קיימת והמרתה למגורים.
התווית דרך חדשה
חלוקת מגרשים
קביעת קונטור בנייה
הגדלת אחוזי בנייה ב- 25% מהמותר.
קביעת זכות מעבר בשביל להולכי רגל,שביל זה לא יגזול ולא יפחית מאחוזי בנייה או מקווי הבניין ע"פ המצב הקיים ולא תהייה הפקעה לצורכי ציבור.
שינוי יעוד מחקלאי למגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19410חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6267דיר חנא צפוניתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף16/11/2005
קבלת תכנית19/09/2005