שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' ודרך גישה, שינוי למתאר, כפר כנא

תוכנית ג/ 10464

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' ודרך גישה, שינוי למתאר, כפר כנא
מספר: ג/ 10464
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א' ודרך גישה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17300חלק20, 25
17397חלק14, 34, 43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית13/05/1998
קבלת תכנית06/01/1998