שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' והתווית דרכים, נחף

תוכנית ג/ 11242

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' והתווית דרכים, נחף
מספר: ג/ 11242
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפרשת קרקע למגורים לכ-511 יח"ד
שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים.
הקצאת שטחים למגורים,מבני ציבור משולבים במבנה מגורים, ושטחים פתוחים לציבור.
התוויה והקצאת שטחים לדרכים חדשות,שבילים ותשתיות הנדסיות.
מתן הוראות בניה. קביעת תנאים להבטחת חזות שכונתית מתואמת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםנחףנחף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19122חלק34-55, 73-7658-59, 63
19125חלק27-31, 70
19130חלק41-42, 50-51, 75, 77-101, 111-119, 124-12543, 47, 52, 76
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10883קיבוץ הגושרים - שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ 999מתאר נחףשינוי
תוכניתג/ 10139שכונה מזרחית נחף, שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ 6537חלוקת מגרשים לבניה.שינוי
תוכניתג/ 6775שנוי לתקנון תכנית המתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/07/2004תאריך פרסום: 06/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5311. עמוד: 3323. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים20/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית05/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות02/02/2004תאריך פרסום: 02/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5270. עמוד: 1809. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים30/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהתנגדויות29/04/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/05/2001
החלטה בדיון בהפקדה04/08/1999
קבלת תכנית11/04/1999