שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' - סאלמה

תוכנית ג/ 14274

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' - סאלמה
מספר: ג/ 14274
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי לתכנית מתאר ג/ 8877 המאושרת מהווה שינוי ייעוד מאיזור חקלאי לאיזור מגורים א.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמהסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19260חלק36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8877שינוי יעוד שטחים לצורך הקמת בי"ס, כפר סלמה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה04/08/2004
קבלת תכנית26/10/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200402104/08/2004