שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', דרך גישה ושצ"פ, שנוילמתאר, עילוט.

תוכנית ג/ 10072

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', דרך גישה ושצ"פ, שנוילמתאר, עילוט.
מספר: ג/ 10072
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א, דרך גישה ושצ"פ.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט

תיאור המיקום:
ישוב: עילוט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17486חלק20, 23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית19/11/1997
קבלת תכנית19/08/1997