שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', שינוי למתאר, משהד

תוכנית ג/ 10893

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', שינוי למתאר, משהד
מספר: ג/ 10893
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17468חלק75-76, 8468, 71
17470חלק3-4, 10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית05/05/1999
קבלת תכנית13/08/1998