שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', שינוי למתאר, עילוט.

תוכנית ג/ 10359

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', שינוי למתאר, עילוט.
מספר: ג/ 10359
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.
ב. הקצאת שטח למבני ציבור.
ג. הקצאת שטח ציבורי פתוח.
ד. איחוד וחלוקת מגרשים.
ה. התוית דרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט

תיאור המיקום:
ישוב: עילוט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17485חלק32, 46, 49-51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1229תכנית מתאר עילוטשינוי
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/03/2003
קבלת תכנית13/11/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200300705/03/2003