שינוי יעוד מחקלאי למגורים בחלקה של שלמה פרי משרד עו"ד-חברה לנאמנות ואחזקות בע"

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 244

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים בחלקה של שלמה פרי משרד עו"ד-חברה לנאמנות ואחזקות בע"
מספר: הצ/ 5/ 1/ 244
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א', איזור נחל ודרך חדשה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים א' איזור נחל ומדרך לדרך משולבת.
ב. קביעת תנאים והוראות לבנית 4 יח"ד ופיתוח.
ג. קביעת הנחיות בינוי להבטחת עיצוב אדריכלי וחזות מתואמת.
ד. קביעת הוראות לביצוע תשתית לניקוז איזורי.
ה. קביעת זכויות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונדהרימון

תיאור המיקום:
המקום נושק לשכונה של בתים צמודי קרקע בחלק הצפון מזרחי הגובל עם רחוב
הרימון במערב ונחל דרור במזרח.
על גבול תחום השיפוט בין תל מונד ומ.א. לב השרון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7792חלק8102
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 100/ אתכנית מרתפיםכפיפות
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 200קביעת הוראות בניהכפיפות
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 202הפקעת זכויות מעבר לצנרת מים, תל מונד.שינוי
תוכניתהצ/ 0/ 1/ 3מבני-משק בשטח חקלאי. תל מונדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/10/2010
קבלת תכנית08/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201101404/07/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201001715/11/2010