שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב' - צפון מערב , ירכא

תוכנית ג/ 12965

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב' - צפון מערב , ירכא
מספר: ג/ 12965
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי למגורים ב' ושצ"פ והתווית כבישים חדשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18887חלק9-10
18898חלק59-61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3699תכנית מתאר ירכאשינוי
תוכניתג/ 7506הרחבת תכנית מתאר ירכאשינוי
תוכניתג/ 12426שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' בצפ'-מע' ירכאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/2005תאריך פרסום: 24/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5369. עמוד: 1712. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים20/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2005. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/12/2004
החלטה בדיון באישור תכנית06/12/2004
פרסום להפקדה ברשומות26/08/2004תאריך פרסום: 26/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5324. עמוד: 3810. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה בעיתונים12/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/07/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית24/02/2004
החלטה בדיון בוולק"ח07/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה17/07/2002
קבלת תכנית21/01/2002