שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', סלאמה

תוכנית גנ/ 18022

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', סלאמה
מספר: גנ/ 18022
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצעת איזור מגורים ב' סלאמה
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב

עיקרי ההוראות:
הצעת איזור מגורים ב' סלאמה
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19260חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6931כפר סאלמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/04/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/03/2009
קבלת תכנית21/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200901122/04/2009