שינוי יעוד מחקלאי למגורים ג' וא',שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מגורים ג'ו-א'

תוכנית טב/ 1393

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים ג' וא',שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מגורים ג'ו-א'
מספר: טב/ 1393
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים ג' וא',שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מגורים ג' ו-א',התוויית מערכת דרכים , קביעת שטח ציבורי פתוח ושטח בינוי ציבורי וקביעת הוראות בניה. ביטול דרכים והמרתם לבניני ציבור וציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטייבהטייבהטייבה

תיאור המיקום:
טייבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7842חלק1-3, 11-14, 18-24, 26-27, 45-47, 50-54, 57, 59-63
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/01/1983תאריך פרסום: 31/01/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2888. שנה עברית: התשמג .