שינוי יעוד מחקלאי למגורים ג' ולהיפך, קביעת דרכים ושבילים,חלוקה למגרשי חניה.

תוכנית טר/ 1226/ 1/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים ג' ולהיפך, קביעת דרכים ושבילים,חלוקה למגרשי חניה.
מספר: טר/ 1226/ 1/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים ג' ולהיפך, קביעת דרכים ושבילים, חלוקה למגרשי חניה ולצרכי ציבור, קביעת 2 מבנים על מגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7758חלק8-10, 13, 15-17, 22-23, 26, 52-55
7776חלק8, 69-70, 77
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/08/1988תאריך פרסום: 04/08/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3576. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות18/08/1983תאריך פרסום: 18/08/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2953. שנה עברית: התשמג .
קבלת תכנית17/08/1983