שינוי יעוד מחקלאי למגורים ג' ולהיפך,התווית דרכים חדשות,הרחבת והצרת דרכים קיימו

תוכנית טר/ 1226/ 1/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים ג' ולהיפך,התווית דרכים חדשות,הרחבת והצרת דרכים קיימו
מספר: טר/ 1226/ 1/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מחקלאי למגורים ג' ולהיפך.
2. התווית דרכים חדשות. הרחבת והצרת דרכים קיימים.
3. התווית שבילים חדשים.
4. חלוקת השטח למגרשי בניה לבניני ציבור ולציבוריים
פתוחים.
5. קביעת שני מבנים על מגרשים מסומנים באות א' לפי
תשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
ישוב: טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7760חלק4-13, 15-18, 20-22, 27-28, 30, 34, 37
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/02/1992תאריך פרסום בעיתון: 23/02/1992.
פרסום לאישור ברשומות08/12/1991תאריך פרסום: 08/12/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3952. עמוד: 1035. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון באישור תכנית22/07/1990
פרסום להפקדה ברשומות18/08/1983תאריך פרסום: 18/08/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2953. עמוד: 2756. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים15/08/1983תאריך פרסום בעיתון: 15/08/1983.
החלטה בדיון בהפקדה04/08/1982
קבלת תכנית04/08/1982