שינוי יעוד מחקלאי למגורים ג'.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים ג'.
מספר: מש/ 7/ 1/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מחקלאי למגורים ג'.
2. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק6, 21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/1998תאריך פרסום: 26/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4631. עמוד: 2978. שנה עברית: התשנח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/03/1998
פרסום לאישור בעיתונים06/03/1998תאריך פרסום בעיתון: 06/03/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/10/1997
החלטה בדיון באישור תכנית12/11/1995
פרסום להפקדה ברשומות30/08/1987תאריך פרסום: 30/08/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3476. עמוד: 2332. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים25/08/1987תאריך פרסום בעיתון: 25/08/1987.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/07/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה22/07/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/07/1987
החלטה בדיון בהפקדה28/01/1987
קבלת תכנית26/11/1986