שינוי יעוד מחקלאי למגורים ודרכים, משהד

תוכנית ג/ 11083

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים ודרכים, משהד
מספר: ג/ 11083
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א', דרכים,
דרכי גישה, שטח למבני ציבור ושצ"פ. שינוי בתוואי
הדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17468חלק54-5841-46, 51, 53, 59, 65-68, 71, 76, 83-84
17470חלק2-3, 8-11, 13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית16/12/1998