שינוי יעוד מחקלאי למגורים והסדרת דרך גישה, כאבול

תוכנית ג/ 17674

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים והסדרת דרך גישה, כאבול
מספר: ג/ 17674
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת דרך גישה לחלקות חסרי גישה 60, 56, 55, 54 בגוש 19610
שינוי יעוד חלק מחלקות 46, 50, מאזור חקלאי למגורים ב' וקביעת הוראות וזכויות בניה.

עיקרי ההוראות:
הסדרת דרך גישה לחלקות חסרי גישה 60, 56, 55, 54 בגוש 19610.
שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים ב' וקביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילכאבולכאבול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19610חלק44-4546, 50, 54-56, 60, 63, 70
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10552הרחבת מתאר - כאבולשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/10/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/08/2008
קבלת תכנית18/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200801223/10/2008