שינוי יעוד מחקלאי למגורים וחלוקה למגרשים, שינוי למתאר, כפר כנא.

תוכנית ג/ 10575

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים וחלוקה למגרשים, שינוי למתאר, כפר כנא.
מספר: ג/ 10575
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים וחלוקה למגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17397חלק56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 5942תכנית מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/09/1999תאריך פרסום: 09/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4801. עמוד: 5518. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים06/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 06/08/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/07/1999
החלטה בדיון באישור תכנית19/04/1999
פרסום להפקדה ברשומות26/01/1999תאריך פרסום: 26/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4724. עמוד: 1721. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים01/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 01/01/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה24/12/1998
החלטה בדיון בהפקדה16/09/1998
קבלת תכנית01/03/1998