שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושצ"פ

תוכנית ג/ 11655

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושצ"פ
מספר: ג/ 11655
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח מבני ציבור לדרך ומגורים.
שינוי יעוד מאזור מ1גורים לדרך.
שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח מבני ציבור,דרך אזור מגורים "א" ושצ"פ.
שינוי משצ"פ לדרך.
קביעת הוראות וזכויות בניה.
חלוקת קרקע מנחה למגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17486חלק1713-14, 16, 18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/02/2002תאריך פרסום: 04/02/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5051. עמוד: 1354. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים25/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2002. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/12/2001
החלטה בדיון באישור תכנית21/11/2001
פרסום להפקדה ברשומות02/09/2001תאריך פרסום: 02/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5015. עמוד: 3930. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/07/2001
החלטה בדיון בהפקדה01/03/2000
קבלת תכנית16/01/2000