שינוי יעוד מחקלאי למגורים מעורב במסחר

תוכנית ג/ 12066

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים מעורב במסחר
מספר: ג/ 12066
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאיזור משולב הכולל מוקד מסחר ומגורים כהשלמה לתכנית ג/ 6957 וכן קביעת הוראות בינוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18566חלק69
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית16/08/2000