שינוי יעוד מחקלאי למגורים משולב, שינוי למתאר, מג'ד אל כרום.

תוכנית ג/ 10523

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים משולב, שינוי למתאר, מג'ד אל כרום.
מספר: ג/ 10523
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת רחוב ראשי/מרכז ליניארי חדש לישוב באורך כ-1500 מטר, הכולל מגורים מעל קומת קרקע למסחר תוך עידוד פיתוח צפיפויות גבוהות, מבני ציבור, שטחי ספורט ושטחים פתוחים לציבור.
2. יצירת שדרות כניסה לישוב ממזרח וממערב באורך כ-300 מטר מכל צד.
3. ביטול קטע באורך כ- 2100 מטר של דרך ברוחב 50 מטר + 25 מטר מרווח (קו בניין - 50 מטר מציר הדרך).
4. החזרת רצועת קרקע מכל צד, אשר לא הופקעה ולא נרשמה בחלוקת הגוש, לבעלייה המקוריים.
5. חלוקת רצועת הדרך הארצית הישנה ברשומה ברוחב 40 מטר לדרך עורקית של הישוב ושטחי ציבור פתוחים ומבונים לכל אורכה.
6. הפשרת הקרקע שבמרווח מצפון לציר הדרך, למגורים עם חזית למסחר בקומות הקרקע.
7. עידוד לאיחוד חלקות למגרשים גדולים ע"י הגדלת זכויות הבניה עד ל- 300% בתשע קומות במגרשים של 800 מ"ר לפחות.
8 חישוב שטחים: לפי תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים) תשנ"ב - 1992. שטחי שירות ישמשו יעודים כגון: שטחים לחניה, ממ"דים, מחסנים, חדרי מכונות/הסקה/גז/חשמל, מעלית וחדרי מדרגות משותפים.
9. מתן הוראות בניה. קביעת תנאים להבטחת מדרגות משותפים.
10. הסדרת דרכים וגישות למגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםמג'ד אל כרוםמג'ד אל כרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19036חלק175-182, 207
19037חלק5528, 31, 34-36, 39-40, 47, 49, 51-52
19038חלק19, 23, 25, 7720-22, 24, 26-29, 32-33, 42, 48, 76, 78
19039חלק1, 142, 5-7, 12-13, 15-16, 18-19, 30-35, 44-46, 48-50, 76-78
19040חלק7-8, 10-16, 19-22, 801, 3-6, 9, 17, 23-28, 79
19050חלק23-26, 28, 30, 34, 37, 64-67, 69, 77, 79-80, 107, 122, 1252, 27, 31-32, 35, 47-48, 76, 78, 81-83, 96, 98-99, 101-106, 108, 111-113, 116-118, 123-124, 127-130
19051חלק1, 31-32, 71, 78-79, 812-7, 13-16, 18, 20-23, 25, 27-30, 33-37, 68-69, 72, 74-77, 80, 82
19052חלק1-3, 18, 20-23, 28-34, 39-40
19053חלק27-34, 39-40
19055חלק93-95, 106, 108-110, 115
19056חלק37, 40, 46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3700תכנית מתאר מג'דל כרום.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/09/2004תאריך פרסום: 07/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5327. עמוד: 3944. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים20/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/08/2004
החלטה בדיון באישור תכנית28/04/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות28/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות05/05/2003תאריך פרסום: 05/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5177. עמוד: 2191. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים21/04/2003תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2003. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2003. עיתון: הצופה.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/02/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/12/2002
החלטה בדיון בהפקדה22/11/1998
קבלת תכנית11/03/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200401028/04/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים28027/02/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח13918/02/2002