שינוי יעוד מחקלאי למגורים שצ"פ והזזת דרך, סכנין

תוכנית ג/ 19958

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים שצ"פ והזזת דרך, סכנין
מספר: ג/ 19958
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושצ"פ והזזת דרך סכנין

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושצ"פ והזזת דרך סכנין
קביעת תכילות לכל יעודי הקרקע
קביעת הוראות בניה והנחיות בינוי ועיצוב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19274חלק60, 75-76
19279חלק5, 49
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/05/2012
קבלת תכנית16/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201201223/07/2012