שינוי יעוד מחקלאי למגורים, אילניה

תוכנית ג/ 15605

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים, אילניה
מספר: ג/ 15605
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי יעוד של שטח ביעוד חקלאי למגורים ב' .
תכנון דרך משולבת.
הקלה בקו ביניין מכביש 65 למרחק של 60 מ' .

עיקרי התכנית:
שינוי יעוד שטח חקלאי ליעוד מגורים ב' ,במטרה לרשום 10 מגרשי בנייה.
במגרשים יותר לבנות יח"ד אחת או 2 יח"ד צמודות,(בהתאם לסעיף 3.3 ג').
קביעת הוראות בניה.
קביעת התכליות.
הנחיות בינוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15140חלק90
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4216שינוי למתאר אילניהשינוי
תוכניתג/ 3643תכנית מתאר אילניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/07/2005
קבלת תכנית01/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200502407/11/2005