שינוי יעוד מחקלאי למגורים, דבוריה

תוכנית ג/ 15962

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים, דבוריה
מספר: ג/ 15962
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
ייעוד יתרת החלקה 32 בגוש 16974 למגורים, חלוקת החלקה בין השותפים והתווית דרך לחלקה ודרך ציבורית בהתאם לתכנית האב .

עיקרי התכנית:
שינוי ייעוד שטח מאזור חקלאי לאזור מגורים א' ולדרך.
חלוקת החלקה 32.
קביעת הוראות בניה, צפיפות , מרווחי בניה, גובה ביניינים.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחידבוריהדבוריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16972חלק39
16974חלק32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5248כפר דבוריאשינוי
תוכניתג/ 7883קביעת הנחיות ותנאים לפתוח, שנוי בתקנון, דבוריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/07/2007
החלטה בדיון בוולק"ח01/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה16/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/01/2006
קבלת תכנית13/12/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25201/01/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200601716/10/2006