שינוי יעוד מחקלאי למגורים, דיר אל אסד

תוכנית ג/ 18150

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים, דיר אל אסד
מספר: ג/ 18150
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים ב' ודרך ושצ"פ

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים ב' ודרך ושצ"פ

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםדיר אל-אסדדיר אל-אסד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18819חלק31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7247יעודים שונים לגידול הישוב -דיר אל אסדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/02/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/06/2009
קבלת תכנית20/04/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201000417/02/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200901214/10/2009