שינוי יעוד מחקלאי למגורים, חורפיש

תוכנית ג/ 11088

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מחקלאי למגורים, חורפיש
מספר: ג/ 11088
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת הבנייה והפיתוח ע"י:
א. התוויתן של דרכים חדשות והטייתן, הרחבתן, שינויין
וביטולן של דרכים קיימות.
ב. ליעד שטחים למגורים, למבני ציבור, דרכים, שטחי
ציבור פתוחים.
ג. לשמר את ערכי הטבע הייחודיים הקיימים באזור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליחורפישחורפיש

תיאור המיקום:
ישוב: חרפיש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19467חלק82-84, 88
19471חלק1-6, 14-2513, 39-40
19476חלק73, 75, 80, 82, 84, 142
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1275תכנית מתאר -חורפיששינוי
תוכניתג/ 4094שנוי יעוד למגורים, חורפיששינוי
תוכניתג/ 6501שנוי יעוד למגורים, חורפיששינוי
תוכניתג/ 5782שנוי יעוד למגורים ולמבני ציבור, חורפיששינוי
תוכניתגנ/ 400פארק לאומי ג'רמק - מירוןשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 448. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים31/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/08/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/01/2004
החלטה בדיון באישור תכנית25/08/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות25/08/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות15/07/2002תאריך פרסום: 15/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5094. עמוד: 3303. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים23/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/2002
החלטה בדיון במועצה הארצית12/02/2002
החלטה בדיון בהפקדה24/03/1999
קבלת תכנית05/01/1999